Erklæring om datavern

Ansvarlig myndighet

iht. art. 4 avs. 7 EUs Personvernforordning (GDPR)

CITTI Märkte GmbH & Co.KG
Mühlendamm 1
24113 Kiel
E-post: info@citti.de

Kontakt for datavern

Ved spørsmål om samling, behandling eller bruk av dine personlige data, ved opplysninger, korreksjon, sperring eller sletting av data samt tilbakekalling av tildelte godkjenninger henvender du deg til vår ansvarlige for datavern:

Rainer Maas
Mühlendamm 1
24113 Kiel
datenschutz@citti.de

Hva skjer med mine personlige data?

Datavernprinsipper

Datavern har topprioritet hos foretakene i CITTI-gruppen. Våre medarbeidere har taushetsplikt og dataene beskyttes ved bruk av den nyeste teknikken. Overholdelse av lovbestemte forskrifter, spesielt EUs Personvernforordning (GDPR) er en selvfølgelig forpliktelse hos oss.

Behandling av personlige data

Ved besøk på vår nettside:

Du kan besøke siden vår uten å gi opplysninger om deg selv. Vi lagrer bare innloggingsdata uten personhenvisninger – også hvis besøket ev. skjer via nyhetsbrevlenken – som f.eks.

- navnet på leverandøren av internettjenesten
- siden du besøker oss fra
- navnet på etterspurt fil
- IP-adresse
- dato og klokkeslett for forespørselen
- tidssoneforskjell i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
- innholdet i forespørselen
- tilgangsstatus / HTTP-statuskode
- overført datamengde
- nettsiden forespørselen kommer fra
- nettlesertype inkl.språk og versjon
- operativsystem og operativsystemets overflate

Dataene lagres i loggfiler i vårt system. Disse dataene lagres ikke sammen med andre personlige data for brukeren, og evalueres heller ikke i markedsføringsøyemed. Rettslig grunnlag for samling og lagring av dataene er art. 6 avs. 1 lit. f GDPR). Dataene er en teknisk nødvendighet for oss for å vise deg vår nettside og garantere stabilitet og sikkerhet. Loggfilene lagres for å sikre at nettsiden fungerer. I tillegg bruker vi dataene til å optimere nettsiden og til å sørge for sikkerheten til våre informasjonstekniske systemer.

Dette er også formålet med vår berettigede interesse for databehandlingen. Dataene slettes så snart de ikke lenger trengs til det formålet de ble samlet inn for. Hvis dataene registreres for å klargjøre nettsiden, er dette tilfellet når den aktuelle økten er avsluttet. Hvis dataene lagres i loggfiler, skjer dette senest etter 26 måneder. En lagring utover dette, er ikke mulig. I slike tilfeller slettes imidlertid brukernes IP-adresser, eller de fremmedgjøres slik at det ikke lenger er mulig å tilordne den til klienten.

Registrering av data for klargjøring av nettsiden og lagring av data i loggfiler er absolutt nødvendig for driften av nettsiden. Det finnes derfor ingen mulighet for brukeren til å sette seg i mot dette. Hvis du ikke er enig i dette, anbefaler vi deg å forlate nettsiden.

Kundedata ved bestilling og søknad om kundekort

Vi behandler personlige data som vi bruker til å avvikle bestillinger for klargjøring av vårt kunde kort, vårt kredittkort (CITTI-GOLD-CARD) samt til pleie av kundeforholdene. Personlige data samles når du gir dem til oss frivillig innenfor rammen av varebestilling eller når du åpner en kundekonto eller registrerer deg for nyhetsbrevet.
I tillegg stiller vi ev. adressedata til disposisjon for vårt konsernforetak for markedsføringsformål. Dine personlige data gis i prinsippet kun videre til tredjeparter som er spesialiserte foretak på bestemte områder innenfor vår foretaksgruppe, hvis det er nødvendig for å yte de tjenestene vi skylder deg.

Vi benytter i tillegg delvis eksterne leverandører (transport- og logistikkfirmaer, banker, samt våre industripartnere for direkte leveranser). Utover dette kan vi ved behov også av samordningshensyn utveksle informasjon om leveringsmengder med våre industripartnere, slik at vi til enhver tid skal kunne tilby deg best mulige priser og vilkår. Vi forbeholder oss retten til å også behandle data om betalingsadferd innenfor rammen av lovfestet og datavernrettslig tillatelse for såkalt "Scoring". Leverandører som behandler personlige data for oss, er valgt med omhu og datavernrettslig forpliktet. Det kontrolleres regelmessig at de overholder pliktene i ordrebehandlingskontrakten og de lovfestede standardene for datavern. Du kan selvfølgelig når som helst nekte at dataene dine brukes i reklameøyemed.

Dataoverføring til SCHUFA

CITTI Märkte GmbH & Co. KG sender samlede personlige data om søknad, gjennomføring og avslutning av denne forretningsforbindelsen innenfor rammen av dette avtaleforholdet, samt data om adferd som bryter avtalen eller om bedragersk adferd til SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland. Det rettslige grunnlaget for dette er artikkel 6, avsnitt 1, bokstav b og artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen (GDPR). Overføringer på grunnlag av artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i GDPR skal kun finne sted for å ta vare på berettigede interesser for CITTI Märkte GmbH & Co. KGs og/eller tredjeparters berettigede interesser og ikke veier tyngre enn interessene eller grunnrettigheter og grunnfriheter for den berørte personen som rever beskyttelse av personlige data. Utveksling av data med SCHUFA oppfyller også vår lovbestemte plikt til gjennomføring av kredittsjekker av kunder (§ 505a og 506 i "Burgerliches Gesetzbuch" - tysk lov om privatrett). SCHUFA behandler mottatte data og bruker dem også til å lage profiler (scoring) for å gi sine kontraktspartnere i EØS og Sveits samt andre tredjeland (hvis det foreligger en rimelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen) blant annet til vurdering av kredittverdighet for vanlige personer. Mer informasjon om SCHUFAs virksomhet finner du på SCHUFA-informasjonsbladet iht. art. 14 GDPR og på internett under www.schufa.de/datenschutz.

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet

Når du oppgir e-postadresse for tilsending av nyhetsbrev, fører dette til at e-postadressen din lagres hos CITTI Märkte GmbH & CO. KG. Du mottar da aktuell informasjon via e-post i uregelmessige intervaller. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet via en lenke eller ved å sende en tekstmelding til vår kundeservice. (se Tilbakekalling av samtykke)

Datasikkerhet

Dataene overføres kryptert via internett. Vi sikrer nettsiden vår og andre systemer med tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse, tilgang, endring og distribusjon av dataene dine av uvedkommende. Du skal alltid behandle innloggingsdataene dine fortrolig og lukke nettleservinduet når du har avsluttet kommunikasjonen med oss, spesielt hvis du deler datamaskinen med andre.

Bruk av cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker såkalte cookies på nettsiden vår. Cookies er små filer som lagres på databæreren og lagrer bestemte innstillinger og data for utveksling med vårt system via nettleseren din. Dette hjelper oss med å utforme nettsiden for deg og gjør den lettere å bruke ved at f.eks. visse inntastinger du gjør lagres slik at du ikke må gjenta dem hele tiden. Nettleseren din lar deg stille inn begrensninger for bruk av cookies, men dette kan føre til at vårt tilbud til deg ikke lenger fungerer eller fungerer med begrensninger. Cookies kan også slettes der.

Nettanalyse

Google Analytics med utvidelsen „anonymize IP“ (anonymiser IP)

Denne nettsiden benytter kun nettanalysen Google Analytics og Google Analytics-rapporter om demografiske karakteristikker, hvor Google bruker data fra interesserelatert reklame samt besøkerdata fra tredjepartstilbydere (f.eks. alder, kjønn og interesser). Disse dataene kan ikke tilbakeføres til en bestemt person og kan når som helst deaktiveres via visningsinnstillingene. Nettanalysen Google Analytics er en tjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics bruker „Cookies“. Informasjonen som genereres om din bruk av dette nettstedet ved hjelp av cookies (inkludert IP-adressen din), overføres til en av Googles servere i USA og lagres der. Google følger datavernbestemmelsene i „US-Safe-Harbor“-avtalen og er registrert i „Safe Harbor“-programmet til USAs handelsdepartement. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere bruken av nettsiden og til å lage rapporter om aktiviteten på nettsiden for oss, og for å levere videre tjenester i forbindelse med bruken av nettsidene og bruken av internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette er lovmessig foreskrevet eller hvis tredjeparter behandler dataene på oppdrag fra Google. Google vil ikke koble IP-adressen din sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre installasjon av cookies med en innstilling i nettleserprogramvaren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du da ikke vil kunne benytte alle funksjoner på denne nettsiden i fullt omfang.

Hvis du ikke ønsker at det sendes informasjon om ditt besøk på nettsiden vår til Google Analytics, har du mulighet til å installere en „deaktiveringstillegg“ for nettleseren din. I tillegg har vi gjort innstillinger som gjør at Google Analytics sletter siste del av IP-adressen til besøkere på nettsiden vår. På denne måten får vi heller ikke her tilgang til data som gjør at vi kan gjenkjenne deg som person.

Vi benytter Remarketing-teknologien fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Med denne teknologien mottar brukere som allerede har besøkt nettsidene og online-tjenestene våre og vist interesse for tilbudet, målrettet reklame på sidene i Google Partner-nettverket. Visning av reklamen skjer ved bruk av cookies, små tekstfiler som lagres på brukerens computer. Ved hjelp av tekstfilene kan brukeradferden ved besøk på nettsiden analyseres og brukes til målrettet anbefaling a produkter og interessebasert reklame.

Hvis du ikke ønsker å motta interessebasert reklame, kan du deaktivere Googles bruk av cookies til dette formålet ved å åpne siden https://www.google.de/settings/ads. Brukere kan også deaktivere tredjepartstilbyderes bruk av cookies ved å åpne Deaktiveringsside for nettverksreklameinitiativ.

Når du bruker våre tilbud, godtar du at dataene dine samles av Google og behandles på den måten og med det formål som er beskrevet her. Vi gjør oppmerksom på at Google har egne retningslinjer for datavern, som er uavhengige av våre. Vi overtar ikke ansvar for disse retningslinjene og prosedyrene. Før du bruker vår nettside, ber vi deg lese Googles bestemmelser om datavern.

Facebook konverteringssporing

Innenfor rammen av vår internettpresentasjon bruker vi „sporingspiksel” fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) med ditt samtykke. Ved hjelp av denne pikselen kan brukernes adferd følges etter at han/hun ble har blitt ledet videre til vår nettside etter å ha klikket på en reklameannonse på Facebook. På denne måten kan vi registrere effekten av reklameannonser på Facebook for statistikk og markedsforskning. Data som registreres på denne måten, er anonyme for oss, dvs. at vi ikke ser personlige data for enkeltbrukere. Disse dataene blir imidlertid lagret og behandlet av Facebook, og vi informerer om dette i henhold til vårt kunnskapsnivå. Facebook kan koble disse dataene til Facebook-kontoen din og også bruke dem for egne reklameformål iht. Facebooks egne retningslinjer for bruk av data: www.facebook.com/about/privacy/. Via lenken over har du også mulighet til å forby Facebook og partnere å koble inn reklameannonser.

VÅR TILSTEDEVÆRENDE PÅ SOSIALE MEDIER

CITTI Markt er representert på internett på forskjellige sosiale nettverk og plattformer (f.eks. Facebook, Instagram osv.) og benytter disse til å kommunisere med kunder som er aktive der og informere dem om aktiviteter og tjenester. Når disse nettverkene og plattformene åpnes, gjelder ikke våre forretningsbetingelser og dataverndirektiver, men de for den aktuelle operatøren.

Informasjon om databehandling i forbindelse med Facebook-siden

Den 5. juni 2018 bestemte EU-domstolen at Facebook og en Facebook-sideoperatør personvernrettslig deler ansvaret for databehandlingen. Én dag senere, altså den 6. juni 2018, utga datavernkonferansen (sammenslutning av tyske tilsynsmyndigheter) en såkalt resolusjon med tanke på dette delte personvernrettslige ansvaret. Følgelig må vi gi deg omfattende informasjon om databehandlingen som skjer via og av Facebook-siden, spesielt hvis du selv ikke bruker Facebook.

Per i dag har vi imidlertid ikke tilgang på mer informasjon enn det Facebook stiller til disposisjon. Facebooks dataretningslinjer, inkludert informasjon om dine rettigheter som berørt, finner du her.

YouTube

Vår side bruker YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, representert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA til integrering av videoer. Vanligvis sendes IP-adressen din til YouTube straks du åpner en side med integrerte videoer, og informasjonskapsler installeres på datamaskinen din. Vi har nå integrert våre YouTube-videoer med utvidet personvernmodus (i slike tilfeller tar YouTube fremdeles kontakt med tjenesten DoubleClick fra Google, men i henhold til personvernerklæringen fra Google evalueres ikke lenger personopplysninger). Dette betyr at YouTube ikke lenger lagrer informasjon om besøkerne med mindre de ser på videoen. Hvis du klikker på videoen, sendes IP-adressen din til YouTube og YouTube får vite at du har sett på videoen. Hvis du er logget inn på YouTube, vil denne informasjonen også bli tilordnet brukerkontoen din (dette kan du forhindre ved å logge ut av YouTube før du åpner videoen).

Vi har ingen kjennskap til mulig samling og bruk av dine data av YouTube, og heller ingen innflytelse på det. Mer informasjon finner du i personvernerklæringen for YouTube under https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no. I tillegg henviser vi til vår generelle presentasjon i denne personvernerklæringen for generell omgang med og deaktivering av informasjonskapsler.

 

Dine rettigheter iht. GDPR (EUs personvernforordning):

Rett til informasjon (art. 15 i GDPR)

Du har rett til å når som helst få informasjon om og hvilke personlige data vi har lagret om deg.

Rett til korreksjon (art. 16 i GDPR)

Du har rett til å når som helst korrigere dine data hvis de har blitt lagret feil hos oss.

Rett til sletting av dine data (art. 17 i GDPR)

Du har rett til å få slettet dine personlige data hos oss når som helst. Vær oppmerksom på at dataene er underlagt en lovbestemt oppbevaringsfrist (f.eks. fakturadata) før de kan slettes.

Rett til begrenset behandling (art. 18 i GDPR)

Iht. art. 18 i GDPR har d rett til å kreve begrenset behandling av dine personlige data så fremt riktigheten av dataene bestrides av deg, behandlingen er urettmessig, men du ikke godkjenner at de slettes og vi ikke lenger trenger dataene, men du trenger dem til gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav eller du motsetter deg behandling iht. art. 21 i GDPR.

Rett til muligheten for overføring av data (art. 20 i GDPR)

Du har rett til å når som helst motta dine data som er samlet og behandles av oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart (csv) format.

Tilbakekalling av samtykke (art. 7 avs. 3 i GDPR)

Hvis vi må innhente ditt samtykke for bruk av data, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan tilbakekalle dette samtykket med framtidig virkning. Ta da kontakt med info@citti.de , Ved videre spørsmål om datavern ber vi deg ta kontakt med vår ansvarlige for datavern online eller skriftlig.

Retten til å protestere mot behandling av personlige data

I den grad vi baserer behandlingen av dine personlige data på interesseavveining, kan du legge inn en protest mot behandlingen, art. 21 i GDPR. Dette er tilfellet når behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg. Hvis du utøver en slik protest, ber vi deg om å oppgi grunner til at vi ikke skal behandle dine personlige data. Ved begrunnet protest undersøker vi saken og vil enten innstille eller tilpasse databehandlingen, eller gi deg våre tvingende, beskyttelsesverdige grunner for at vi fortsetter å behandle dine personlige data.

Rett til å klage til en ansvarlig kontrollmyndighet

Du har i tillegg rett til å klage på vår behandling av dine personlige data til en ansvarlig kontrollmyndighet for datavern iht. art. 77 i GDPR. Kontaktdata til den myndigheten som er ansvarlig for oss, finner du nedenfor. Du kan også henvende deg til ansvarlige kontrollmyndigheten der hvor du bor.

Ansvarlig kontrollinstans

Uavhengig landssentrum for datavern Schleswig-Holstein 
(Institusjon for offentlig rett)
Holstenstraße 98
24103 Kiel
mail@datenschutzzentrum.de