Åpningstider

Flensborg
Mandag - lørdag:  08.00 - 20.00

De andre butikkene i CITTI-PARK åpner fra kl. 9.00

 
 
Kiel
Mandag - lørdag:  08.00 - 20.00
Torsdag:  08.00 - 22.00

De andre butikkene i CITTI-PARK åpner fra kl. 9.00

Lübeck
Mandag - lørdag:  08.00 - 20.00
Torsdag:  08.00 - 22.00

De andre butikkene i CITTI-PARK åpner fra kl. 9.00

HUSK:
Tyske helligdage hvor CITTI har lukket:

 • 1. Nytårsdag 
 • Langfredag 
 • 2. Påskedag 
 • 1. Maj 
 • Kr. Himmelfart 
 • 2. Pinsedag 
 • 1. Juledag 
 • 2. Juledag
 • 3. oktober (Genforeningsdag)
 • 31. oktober (Reformationsdagen)

HUSK:
Danske helligdage hvor CITTI har åbent:

 • Skærtorsdag
  (normalt åbent)
 • St. Bededag
  (normalt åbent)
 • 24. december
  (07.00 - 14.00)*
 • 31. december
  (07.00 - 14.00)*

* dog ikke hvis datoen
falder på en søndag!